Skip to main content

Thông tư liên tịch số 08/2007/TTLT-BYT-BNV

Số/Ký hiệu: 
08/2007/TTLT-BYT-BNV
Trích yếu: 
Thông tư liên tịch hướng dẫn định mức biên chế sự nghiệp trong các cơ sở y tế Nhà nước.
Ngày ban hành: 
05/06/2007
Cơ quan ban hành: 
Liên Bộ
Văn bản QPPL/Thường: 
QPPL
Hiệu lực: 
Còn
Đính kèmDung lượng
08-2007-TTLT-BYT-BNV BIEN CHE.pdf146.37 KB