Skip to main content

Quyết định số 04/2008/QĐ-BYT

Số/Ký hiệu: 
04/2008/QĐ-BYT
Trích yếu: 
Quyết định về việc ban hành quy chế kê đơn thuốc trong điều trị ngoại trú
Ngày ban hành: 
01/02/2008
Cơ quan ban hành: 
Bộ Y tế
Văn bản QPPL/Thường: 
QPPL
Hiệu lực: 
Còn
Đính kèmDung lượng
QD_04_2008_QD-BYT_Qui che ke don.doc124.5 KB