Skip to main content

Thông tư số 20/2011/TT-BYT

Số/Ký hiệu: 
20/2011/TT-BYT
Trích yếu: 

Thông tư hướng dẫn công tác thi đua ,Khen thưởng trong ngành Y tế.

Ngày ban hành: 
06/06/2011
Lĩnh vực: 
Thi đua khen thưởng
Cơ quan ban hành: 
Bộ Y tế
Người ký: 
Nguyễn Quốc Triệu
Văn bản QPPL/Thường: 
QPPL
Hiệu lực: 
Còn
Đính kèmDung lượng
TT+20.2011.TT_.BYT+ngay+06.6.2011.doc339.5 KB