Skip to main content

Thông tư số 26/2011/TT-BYT

Số/Ký hiệu: 
26/2011/TT-BYT
Trích yếu: 

Ban hành danh mc bnh truyn nhim, phm vi và đối tượng  phi s dng vc xin, sinh phm y tế bt buc.

Ngày ban hành: 
01/09/2011
Lĩnh vực: 
Y tế dự phòng và môi trường
Cơ quan ban hành: 
Bộ Y tế
Người ký: 
Trịnh Quân Huấn
Văn bản QPPL/Thường: 
QPPL
Hiệu lực: 
Còn
Đính kèmDung lượng
TT+26.2011.TT-BYT+ngay+24.6.2011.doc110 KB