Skip to main content

Nghị định số 43/2006/NĐ-CP

Số/Ký hiệu: 
43/2006/NĐ-CP
Trích yếu: 

Nghị định 43/2006/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập

Ngày ban hành: 
25/04/2006
Lĩnh vực: 
Tổ chức cán bộ
Cơ quan ban hành: 
Chính phủ
Người ký: 
Phan Văn Khải
Văn bản QPPL/Thường: 
QPPL
Hiệu lực: 
Còn
Đính kèmDung lượng
43_2006_ND-CP.doc122.5 KB